TROJKOLESOVÉ BICYKLE - VÝROBA A PREDAJ

Moderný tricykel BIAN je trojkolesový bicykel určený pre aktívnych ľudí, ktorí sa nechcú zmieriť s obmedzeniami života. Prinášame riešenia tým, ktorí pomoc potrebujú a aj tým, ktorí pomoc poskytujú. BIAN tricykel dáva pocit slobody, nezávislosti a voľnosti. 

Viete, že tricykel je vhodný aj pre:

  • aktívnych seniorov
  • ľudí s pohybovými obmedzeniami
  • ľudí so zrakovým postihnutím
  • do rekreačných areálov
  • pre kúpeľných hostí
  • do priemyselných areálov

 Tricykel BIAN je možné získať ako zdravotnícku pomôcku s čiastočnou úhradou zdravotnej poisťovne.
V zozname zdravotníckych pomôcok je vedený pod názvom
"Trojkolka Tricykel BIAN, kód L96414".


Tricykel BIAN je taktiež možné zakúpiť s finančnou pomocou Asociácie pomoci postihnutým APPA.
"APPA už od roku 2009 pomáha rodinám s telesne znevýhodneným dieťaťom alebo dospelým zlepšiť kvalitu života. Prostredníctvom  charitatívnych aktivít prispieva na pomôcky, rehabilitácie, úpravy bývania a mobilitu, vzdelávame a prináša do života týchto rodín radosť a pozitívnu energiu.
Viac o aktivitách Asociácie pomoci postihnutým APPA na www.appa.sk

 

V časti OTÁZKY nájdete popis postupu na získanie príspevku zo zdravotnej poisťovne alebo finančnej pomoci od Asociácie pomoci postihnutým APPA.