KONTAKT

Fakturačné údaje

BIAN s.r.o.
Banská Bystrica
Telefón: +421 915 10 77 33
e-mail:  
bian@bian.sk

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

53 498 640
2121385024
SK 2121385024

 

 

 


Nájdete nás v Banskej Bystrici:

Terrabike BB
Rudohorská 12
Banská Bystrica, časť Sásová
Telefón: +421 915 10 77 33
bian@bian.sk
www.terrabike.sk

 

 

 

O našich tricykloch sa môžete viac dozvedieť aj u našich partnerov:

Asociácia pomoci postihnutým APPA
Asociácia pomoci postihnutým APPA+421 33 381 3499
info@appa.sk

klub.appa.sk/

Terrabike TR
Horné Rakovce 1447, Turčianske Teplice
+421 949 130 861
www.terrabike.sk

Terrabike RK
Bystrická cesta 1 , Ružomberok
+421 908 763 538
www.terrabike.sk

Ebajk BRATISLAVA
Tomášikova 50AB, Bratislava
+421 901 771 107
www.ebajk.sk

Bikeservis PB
Štúrová 34, Považská Bystrica
+421 42 432 43 49
www.bikeservis.sk


Kontaktujte nás
Vaše meno *
E-mail *
Telefón
Text *
Odpíšte znaky *
verify
Bian s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vami požadovanej služby alebo objednávky na právnom základe nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plnenia služby a po uzavretí objednávky 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov.