O NÁS

Začínali sme ako partia nadšencov s osobnou skúsenosťou.
Osobne sme spoznali čo to znamená a koľko energie stojí úplne základný pohyb, či presunutie sa z miesta na miesto pre človeka s pohybovým handicapom.

Práve skúsenosť nás ženie ďalej v snahe naplniť a zhmotniť našu víziu - pomôcť ľuďom, ktorí či už zo zdravotných, alebo veku prislúchajúcich dôvodov cítia obmedzenie v možnosti plnohodnotne sa pohybovať a robiť vo svojom živote veci, ktoré milujú. 
Byť so svojimi priateľmi bez toho, aby sme museli byť odkázaní na cudziu pomoc. Môcť sa samostatne postarať o nákupy. Vrátiť sa samostatne na obľúbené miesto v prírode. Dostať do svojho života opäť akciu a aktivity, o ktorých sme už ani nedúfali, že budú možné. 
Od úplne jednoduchých a elementárnych, ako je nákup v samoobsluhe, až po rekreačné výlety, či romantické prechádzky s blízkym človekom.

NAŠA STRATÉGIA

Vyvinuli sme a vyrábame tricykle pre potreby seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím.
Tricykel je výborne využiteľný aj v biznis sfére v spoločnostiach s veľkými prevádzkovými priestormi, kde vzniká potreba bezpečného bezmotorového prepravovania ľudí a nákladu na dlhšie vzdialenosti.
Dobré skúsenosti máme s využitím tricykla ako dopravného prostriedku v kúpeľných mestách a v centrách cestovného ruchu.

• Základom, na ktorom sme postavili náš úspech, je 100% vlastný vývoj podľa požiadaviek zákazníkov.
• Od počiatku riešime konštrukciu v 3D počítačovom prostredí. Každá inovácia prechádza náročným testovaním.
• Máme za sebou dlhý a do hĺbky prepracovaný zber dát u handicapovaných alebo starších, horšie sa pohybujúcich ľudí, o ich potrebách.
• Naše riešenie odzrkadľuje hodiny virtuálneho projektovania, statických a dynamicko- záťažových výpočtov.
• Používame hliníkové zliatiny, certifikované pracovné postupy a preverené technológie zvárania a opracovávania materiálov.
• Výroba rámu trojkolesového bicykla Bian a následná montáž komponentov sa uskutočňuje plne na Slovensku.
• Kladieme veľký dôraz na celkový design, jazdné vlastnosti, ovládateľnosť a užitočnosť
• Samozrejmosťou je dvojročný záručný servis, ako aj možnosť platenej služby s predĺženým servisným životným cyklom tricykla.
• Metodicky pripravujeme "školu jazdy" - prípravu na efektívne používanie tricykla. Od nasadania, cez zručnosť v ovládaní a jazde na ňom, až po drobnú údržbu a drobné zmeny designu.